Home » Návykové látky

Návykové látky

Cílem besedy je osvětlit rodičům problematiku zneužívání návykových látek a závislostí. Zaměříme se na návykové látky, které děti a mladiství užívají v nejhojnější míře, jejich rizika a dopady na zdraví osobnost člověka. Dále pak na projevy problémového užívání a druhy závislostí. Rodiče budou také seznámeni se sítí drogových služeb a jejich smyslem, aby věděli, kam se, v případě podezření, že jejich dítě návykové látky užívá, obrátit. V neposlední bude pozornost věnována novým syntetickým drogám a jejich rizikům.

Obsah besedy bude upraven podle očekávání a zakázky konkrétních účastníků.

Místo konání: Základní škola Sokolnice

V čase: 18. listopadu od 18.00 do 20.00 hod.

Cena: 50 Kč (projekt byl podpořen JMK)

Přihlašování: zde

Lektor: Bc. Lukáš Kudláček

Vystudoval sociální politiku a sociální práci společně s mediálními studii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Působil jako lektor ve společnosti Vadum Securum o.p.s., kde se věnoval tématu bezpečnosti v kyberprostoru. Rok působil ve službách pro uživatele drog jako terénní sociální pracovník. Nyní pracuje třetím rokem v Ratolesti Brno o. s. jako terénní sociální pracovník s ohroženou mládeží a jako koordinátor pobočky pro Nový Lískovec.

Plakát, fotky