Home » Připravujeme » Keramika

Keramika

Modelování a sochání z hlíny příznivě rozvíjí výtvarné cítění, procvičuje jemnou motoriku a schopnost soustředění. Pomáhá dětem tvořivou formou hlouběji poznávat sama sebe a své možnosti, rozvíjet kreativitu, fantazii i schopnost experimentovat a uvolnit se.

keramika-slider

Keramika dospělé a starší děti

Keramický kroužek určený straším dětem nebo dospělým. Podle zájmu bude buď zajištěn společný program nebo si každý účastník bude pracovat na svých projektech.

Co s sebou: starší oblečení

Počet účastníků: 4-8

Délka lekce: 27 (+ max 4) hodiny á 90 minut vždy v pondělí od 17.30 do 19:00 (I. pololetí 12 lekcí, II. pololetí 15 lekcí), výuka probíhá od října do prosince, resp. května, v lednu a červnu jsou náhrady, v případě, že nejsou v lednu náhrady, se za leden doplácí

Místo konání: Rodinné Centrum Sokolnice, Masarykova 35

Začátek kurzu: 2. října 2017 v 17.30 (ukázková hodina 25. září)

ZMĚNA: od 12.3.2018 Keramika pro starší děti od 16.00 do 17.30, Keramika pro dospělé od 17.30 do 19.00.

Cena:1200 Kč (12 lekcí á 100 Kč + ukázková hodina) za I. pololetí pro členy RCS, 1320 Kč pro nečleny, 1500 Kč (15 lekcí á 100 Kč) za II. pololetí, 1650 Kč pro nečleny (lze platit čtvrtletně), maximální doplatek za leden 400 Kč pro členy, 440 Kč pro ostatní

Přihlašování: zde

Lektorka: Hanka Sekaninová

DSC01112