Home » Právní minimum pro rodinu

Právní minimum pro rodinu

Zveme Vás na besedu určenou široké veřejnosti. Cílem besedy je seznámit se se základním právním povědomím z rodinně-právní oblasti.

V průběhu se budeme soustředit na právní důsledky uzavření manželství, práva a povinnosti manželů se zaměřením na nezletilé děti a majetkoprávní aspekty. Součástí je seznámení s problematikou majetku nabytého a dluhů vzniklých za trvání manželství. Budeme řešit také rozvod manželství z právního pohledu, s následným vypořádáním společného jmění manželů a úpravy péče, výchovy a výživy k nezletilým dětem. Dále se účastníci seznámí s orgánem sociálně-právní ochrany dítěte, s možnostmi změny výchovného prostředí a úpravou vyživovací povinnosti při změně poměrů ohledně nezletilých dětí.

TERMÍN: 21. února od 17 do 19.30 hodin

MÍSTO: Rodinné Centrum Sokolnice, Masarykova 35

CENA: 50 Kč

PŘIHLÁŠENÍ: ZDE nebo info@rodinnecentrumsokolnice.cz nebo 735 207 303

LEKTOR: Mgr. Martin Strýček (advokát)

HLÍDÁNÍ DĚTÍ: zajištěno