Home » Podmínky účasti dítěte

Podmínky účasti dítěte

Aktivity kroužku KLUBÍČKO organizačně i obsahově zajišťuje spolek Rodinné Centrum Sokolnice prostřednictvím proškolených lektorek.

Rodina dítěte musí být členem RCS (Jak se stát členem?).

Dítě, které se účastní Klubíčka, musí být zdravé a bez podezření na jakékoliv infekční či jiné onemocnění.

Oblečení a boty se ukládají na místa k tomu určená.

Děti se pohybují v prostorách centra v přezůvkách.

Při činnosti nemají děti žvýkačku ani bonbóny.

Prosíme, nedávejte dětem s sebou žádné bonbóny ani hračky.

Předání dítěte – zákonný zástupce se prokazatelným způsobem (podpis) seznámí s pravidly provozu, uvede aktuální telefonní spojení a dítě osobně předá lektorce. Zároveň je povinen provést úhradu nákladů, obdrží příjmový doklad.

Vedoucí kroužku zodpovídá za bezpečnost prostředí (hračky, náčiní…), účastníci aktivity jsou pojištěni (Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group – pojistná smlouva č. 8603144867).

Jakékoliv zranění v centru bude neprodleně ošetřeno, rodiče budou informováni.

Přihlašování a odhlášení při předvídatelné nepřítomnosti dětí prosím ohlaste nejpozději den předem do 18 hodin, aby mohli být kontaktováni další zájemci (735 263 325).

Pokud dítě pláče nebo jinak strádá více jak půl hodiny, lektorky budou volat rodičům, aby si jej vyzvedli.