Home » Bezpečnost na Internetu

Bezpečnost na Internetu

Cílem besedy je uvést účastníky do problematiky bezpečnosti v kyberprostoru. V průběhu se zaměřujeme na jednotlivá bezpečnostní rizika spojená s využíváním moderních komunikačních technologií, zejména internetu. Součástí je seznámení s teoretickými koncepty kyberšikany, kyberstalkingu, kybergroomingu a jejich propojení s platnou legislativou ČR. Účastníci se seznámí s projevy tohoto chování a možnostmi, jak jim předcházet i jak reagovat, pokud prevence selže. Krom teoretického základu jsou hlavním pilířem konkrétní příklady z praxe.

Beseda je pořádána pro mladistvé a pro jejich rodiče.

Termín: 22. listopadu 2017 od 18 do 20 hodin v rodinném centru

Cena: 50 Kč (projekt byl podpořen MPSV)

Přihlašováni: zde nebo na info@rodinnecentrumsokolnice.cz

Lektor: Bc. Lukáš Kudláček

Vystudoval sociální politiku a sociální práci společně s mediálními studii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Působil jako lektor ve společnosti Vadum Securum o.p.s., kde se věnoval tématu bezpečnosti v kyberprostoru. Rok působil ve službách pro uživatele drog jako terénní sociální pracovník. Nyní pracuje třetím rokem v Ratolesti Brno o. s. jako terénní sociální pracovník s ohroženou mládeží a jako koordinátor pobočky pro Nový Lískovec.