Home » Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek

Malba, kresba, koláž, výroba dekorací, výroba ozdobných přáníček, práce s přírodním a netradičním materiálem. Uspokojíme všechny děti s touhou po výtvarném uměleckém vyjádření a rozvineme jejich talent.

Vytvarka

Během kurzu by měly děti získat nejen základní výtvarné dovednosti jako ovládání tužky, štětce, uhlu aj., ale kurz by měl také vézt ke zvýšení jejich estetického a výtvarného cítění a rozšířit jejich pohled na uměleckou kulturu a její historii. Dále povzbudit jejich fantazii a nahlížení na svět „očima umělce“. Hlavním cílem je však vzbudit v dětech lásku k výtvarnu a do budoucna je nadchnout a připravit na další tvorbu.

Cíle:

 • rozlišování mezi kresbou a malbou, seznáméní se základními technikami kresby a malby
 • rozvíjení fantazie, tvořivosti a výtvarného cítění
 • poznávání základní stavby obrazu, kompozice, perspektivy, barevné skladby, stínování
 • nahlédnutí do dějin výtvarného umění zábavnou formou

Techniky:

 • tužka – ovládnutí plynulých tahů a geometrických tvarů těles obrysů, perspektiva, jednoduché zátiší
 • uhel/rudka – stínování a šrafura, rozlišování materiálů kresleného objektu
 • perokresba – hra s šířkou linek a obrysy, písmo
 • kresba pastelkami, suchý pastel (křída) – barevná kompozice a cítění, teorie barev: barvy základní a doplňkové, studené a teplé
 • malba vodovkami – principy vodových technik a akvarelů
 • malba temperami – míchání barev, techniky tahů štětcem
 • kombinované techniky – voskovky s vodovkami, akvarelové pastelky aj.

Témata dějin výtvarna:

 • co je výtvarné umění
 • základní průřez uměleckých směrů (zábavně napojované na zrovna prováděnou techniku a téma lekce)
 • z každého výtvarného směru jeden, či dva nejznámější umělci, nejen v oblasti kresby a malby

Co s sebou: starší oblečení

Počet dětí ve skupině: 3-6

Délka lekce: 26 (+ max 4) hodiny á 90 minut vždy ve čtvrtek od 18.30 do 20:00 (I. pololetí 11 lekcí, II. pololetí 15 lekcí), výuka probíhá od října do prosince, resp. května, v lednu a červnu jsou náhrady, v případě, že nejsou v lednu náhrady, se za leden doplácí

Místo konání: Rodinné Centrum Sokolnice, Masarykova 35

Začátek kurzu: 5. října 2017 v 18.30

Cena: 880 Kč (11 lekcí á 80 Kč) za I. pololetí pro členy RCS, 968 Kč pro nečleny, 1200 Kč (15 lekcí á 80 Kč) za II. pololetí, 1320 Kč pro nečleny (lze platit čtvrtletně), maximální doplatek za leden 320 Kč pro členy, 352 Kč pro ostatní

Přihlašování: zde

Lektorka: Eliška Foldesiová