Home » Francouzština pro děti

Francouzština pro děti

Francouzština pro děti od 3 do 5 let

MATERIÁLY PRO VÝUKU

Počet dětí ve skupině: 3-8

Délka kurzu: 28 (+ max 5) lekcí při 1 lekci za týden (45 min), výuka probíhá od října do prosince resp. května, v lednu a červnu probíhají náhrady, pokud nejsou v lednu náhrady, leden se doplácí

Místo konání: Rodinné Centrum Sokolnice, Masarykova 35

Začátek kurzu: 4. října 2017 v 16.15 (ukázková hodina 27. září)

Cena za celý kurz: 1200 Kč (12 lekcí á 100 Kč + ukázková hodina) za I. pololetí pro členy RCS, 1320 Kč pro nečleny, 1600 Kč (14 lekcí á 100 Kč) za II. pololetí, 1760 Kč pro nečleny (lze platit čtvrtletně), maximální doplatek za leden 500 Kč pro členy, 550 Kč pro ostatní

Přihlašování: zde

Lektorka: Mgr. Jakub Ilík