Home » Kurz poskytování první pomoci

Kurz poskytování první pomoci

EL8B2269

Víte jak se zachovat v případě, že Vaše dítě nedýchá? Co dělat, když si zlomí nohu, dostane záchvat či otravu? Chcete se dozvědět, co dělat v konkrétních situacích? Přijďte si osvěžit své znalosti na

Kurz poskytování první pomoci

který se koná 29. září od 18:00 do 21:00 v základní škole.

Na semináři se seznámíte se záchranným systémem v ČR, jak rozeznat jednotlivé problematické situace a co dělat do příjezdu záchranné služby. Prakticky si vyzkoušíte „umělé dýchání“ na resuscitačním modelu se zpětnou vazbou. Také shlédnete krátké instruktážní video.

Cena: 200 Kč pro členy RCS, pro ostatní 220 Kč (Získáte potvrzení o účasti s vyznačeným obsahem semináře).

Lektor: Bc. Aleš Vosáhlo – záchranář specialista s více než 20 letou aktivní praxí v záchranné službě, držitel akreditace Vzdělávací instituce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Přihlášení: zde nebo 724 689 086, info@rodinnecentrumsokolnice.cz

Program:

1. Záchranný řetězec

• volání 155, jak si efektivně přivolat pomoc

• spolupráce s operátorem tísňové linky při poskytování první pomoci

• bezpečnost při poskytování laické první pomoci

• organizace Záchranné služby v České republice Selhávání základních životních funkcí

• zástava dechu, zástava srdečního oběhu, jak poznám a co dělat do příjezdu ZS

• oživování – uvolnění dýchacích cest, nepřímá masáž srdeční, dýchání z úst do úst

• použití automatického externího defibrilátoru určeného i pro laickou veřejnost

2. První pomoc, co dělat do příjezdu záchranné služby, na pracovišti i kdekoliv jinde…

• problematika úrazů od nejjednodušších (podvrtnutí, zlomeniny jednoduché, řezné rány, tržné rány), přes zlomeniny otevřené, amputace, úrazy hlavy – otřes mozku až po úrazy páteře

• zástava krvácení

• úraz elektrickým proudem a popáleniny

• nejzávažnější projevy civilizačních chorob – Infarkt myokardu, Cévní mozkové příhody

• záchvatovité stavy – mdloby, epileptický záchvat, alergická reakce – anafylaxe, komplikace diabetu.

• problematika dětského věku – febrilní křeče, laryngitida, průjmová onemocnění, cizí těleso v dýchacích cestách

• otravy a další na základě komunikace s účastníky

3. Praktická část

• oživování na resuscitačním modelu se zpětnou vazbou

• přenášení lehce zraněných