Home » Literárně dramatický kroužek pro školáky

Literárně dramatický kroužek pro školáky

Rozvoj osobnosti dítěte, fantazie, komunikačních dovedností a spolupráce v kolektivu pomocí hraní dětských příběhů, pohádek a her.

ImprovActing15

Co s sebou: tmavé (nejlépe černé) tepláky nebo legíny, černé tričko dětem zajistíme

Metodické listy: dramatický, literární

Počet dětí ve skupině: 4-10

Délka kurzu: 60 min jednou za 14 dní (II. pololetí 8 lekcí), výuka končí v květnu, v červnu probíhají náhrady

Místo konání: Rodinné Centrum Sokolnice, Masarykova 35

Začátek kurzu: 8. ledna 2018 v 18:00

Cena za celý kurz: 600 Kč (10 lekcí á 60 Kč), 660 Kč pro nečleny (včetně materiálů a pomůcek) (lze platit čtvrtletně)

Přihlašování: zde

Lektorka: Jitka Raška Wailguny