Home » Členství v RCS

Členství v RCS

Líbí se Vám poslání našeho spolku? Chcete se více zapojit do jeho naplňování? Chcete využívat členských výhod? Staňte se členy Rodinného Centra Sokolnice.

Co získám?

  • zvýhodněné vstupné na akce spolku pro celou rodinu
  • možnost účastnit se na aktivitách spolku
  • přístup k informacím o spolkovém dění
  • možnost účasti na členské schůzi
  • možnost předkládat návrhy či připomínky

K čemu se zavazuji?

  • k dodržování stanov a jednání v souladu s posláním spolku
  • k úhradě členských příspěvků nejpozději do 31. ledna kalendářního roku (na rok 2017 byl stanoven příspěvek 300 Kč, při registraci v září činí příspěvek 100 Kč), buď hotově pokladníkovi tj. Petře Jirgalové nebo na účet spolku č. 2800811601/2010 (do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte celé jméno)
  • k účasti na akcích spolku
  • k účasti na členské schůzi
  • k vykonávání funkcí, do kterých jsem byl/a zvolen/a

Registrace zde. (Do týdne od přijetí žádosti, Vás budeme kontaktovat.)