Home » Předškoláček

Předškoláček

Edukativně stimulační skupinka určená pro předškolní děti.Pec nám spadla 017

Zaměříme se na rozvoj smyslového vnímání (sluch, zrak), motoriky (hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku), rozvoji řeči, na prostorovou orientaci i kinestetickou kontrolu (kontrola držení těla, rychlost a přesnost pohybů a napětí svalů) – vše důležité pro bezproblémový start v první třídě.

Hravou formou se tak budeme snažit nastartovat čtení, psaní a počítání, případně tak předejít specifickým poruchám učení (dyslexie, dysgrafie apod.).

Věk dětí: 5 – 6(7) let

Počet dětí ve skupince: 8 dětí (zajištění individuálního přístupu a zároveň využití motivace kolektivem vrstevníků)

Délka lekce: 45 minut (leden až květen), v červnu budou případné náhrady

Místo konání: Rodinné Centrum Sokolnice, Masarykova 35

Začátek kurzu: 10. ledna 2018 v 17 hodin

Cena:  1600 Kč (20 lekcí á 80 Kč + ukázková hodina), 1760 Kč pro nečleny (lze platit čtvrtletně)

Registrace: zde

Lektorka: Mgr. Petra Hrančíková

PetraDSC00569 je klinická logopedka. Ve své praxi se věnuje především dětem, mezi jejími klienty jsou však také dospělí. Po studiu na UP v Olomouci – obor logopedie – působila jako logopedka v dětském logopedickém stacionáři, kde měla možnost získat zkušenosti především se závažnějšími diagnózami (vývojová dysfázie či dysartrie, poruchy sluchu, autismus apod.). V roce 2008 získala atestaci v oboru klinická logopedie. Ani při mateřské dovolené (je maminkou dvou dětí) nepřestala v oboru působit – pracovala pro mateřské centrum, mateřskou školku, vedla také zájmové kroužky. Nyní působí jako klinická logopedka v logopedickém centru. Logopedickou péči individuální i skupinovou (ve formě logopedických programů) rovněž nabízí  rámci soukromého logopedického poradenství.