Home » Předškoláček

Předškoláček

Edukativně stimulační skupinka určená pro předškolní děti.Pec nám spadla 017

Zaměříme se na rozvoj smyslového vnímání (sluch, zrak), motoriky (hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku), rozvoji řeči, na prostorovou orientaci i kinestetickou kontrolu (kontrola držení těla, rychlost a přesnost pohybů a napětí svalů) – vše důležité pro bezproblémový start v první třídě.

Hravou formou se tak budeme snažit nastartovat čtení, psaní a počítání, případně tak předejít specifickým poruchám učení (dyslexie, dysgrafie apod.).

Věk dětí: 5 – 6(7) let

Počet dětí ve skupince: 8 dětí (zajištění individuálního přístupu a zároveň využití motivace kolektivem vrstevníků)

Délka lekce: 60 minut (únor, březen,duben), v květnu budou případné náhrady

Místo konání: Rodinné Centrum Sokolnice, Masarykova 35

Začátek kurzu: 21. února 2018 v 17 hodin

Cena:  800 Kč (10 lekcí á 80 Kč), 880 Kč pro nečleny

Registrace: zde

Lektorka: Mgr. Irena Zigmanová – školní a poradenská psycholožka